Privacybeleid

Met ingang van: 18 mei 2018


Deze website wordt onderhouden door Velumount International GmbH (hierna "ons" of "wij"). Meer informatie over de aanbieder van de website is te vinden op onze website.

Dit privacybeleid is van toepassing op ons internet aanbod in Nederland.


Grondbeginselen van gegevensverwerking

Dit privacybeleid verklaart de aard, omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke informatie binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die aan dit aanbod zijn verbonden (hierna "Website").
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk van u kunnen worden verkregen, bijvoorbeeld. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
Hieronder informeren wij u over de aard en functie van de gegevens die door ons worden opgeslagen en verwerkt.


Is er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken?

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet wettelijk verplicht voor onze diensten. U kunt altijd zelf bepalen welke gegevens u ons wilt verstrekken of een licentiehouder van Velumount®. Er is echter verplichte informatie vereist om contact met u op te nemen.


Contact opnemen met een Velumount®-licentiehouder

Deze website geeft u een overzicht van alle Velumount®-licentienemers in Nederland. Neem rechtstreeks contact op met uw gewenste Velumount®-locatie. De Velumount®-licentiehouder is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die u uitwisselt tussen u en de Velumount®-licentiehouder.


Neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (per telefoon of e-mail), worden uw gegevens verwerkt om het contactverzoek en de verwerking ervan te verwerken. Persoonlijke gegevens die we van u ontvangen, worden door ons opgeslagen op servers in Nederland. Nederland voldoet aan de eisen voor EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Passieve verzameling en gebruik van informatie

Over een zogenaamde log - een automatisch geleide logboek van alle of bepaalde handelingen op een computer systeem - De volgende gegevens worden verzameld op onze servers en opgeslagen. Dit betekent dat elke keer dat u een website uit ons aanbod, en als je er bent om een bestand op te halen elke keer dat gegevens worden opgeslagen op de door ons geleverde servers in logfiles.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen wanneer u onze site bezoekt:

  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • Datum en tijdstip van het verzoek,
  • gewenste toegangsmethoden / functies van de aanvragende computer,
  • Toegangsstatus van de webserver (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden, commando niet uitgevoerd, etc.),
  • de URL van waaruit het bestand werd aangevraagd / aangevraagd, evenals
  • Besturingssysteem en browser-type.


Wat is een IP-adres?

Uw IP-adres is een combinatie van nummers die automatisch wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt door uw ISP. Een IP-adres wordt automatisch vastgelegd in de logbestanden van onze webserver wanneer een gebruiker onze website oproept. Zonder het IP-adres is communicatie tussen de webserver en de computer van de bezoeker niet mogelijk.


Externe diensten en inhoud op onze website

We nemen externe services of inhoud op onze website op. Als je een dergelijke dienst te gebruiken of wanneer u content van derden om technische redenen datacommunicatie tussen u en de verkoper weer te worden vervangen.
Bovendien kan het zijn dat de aanbieder van de respectieve services of inhoud uw gegevens verwerkt voor verdere, eigen doeleinden. Diensten of inhoud van aanbieders die bekend staat om gegevens voor hun eigen doeleinden te verwerken, hebben we geconfigureerd om de beste eer en geweten, dat ofwel een communicatie voor andere doeleinden dan de presentatie van de inhoud of diensten op onze website doeleinden blijft, of communicatie vindt alleen plaats als u actief kiest om de service te gebruiken. Maar aangezien we hebben geen invloed op de door de gegevens van derden en de verwerking ervan verzamelde gegevens door middel van deze, kunnen we geen bindende informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking van uw gegevens te maken.
Daarom Voor meer informatie over het doel en de strekking van de inzameling en verwerking van uw gegevens, raadpleegt u het privacybeleid van de wetgeving inzake gegevensbescherming verantwoordelijk elke leverancier van geïntegreerde diensten van ons of inhoud:
Van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS:


Gebruik van sociale platforms (sociale media)

We onderhouden uitvoeringen op Facebook en Google+. Beide optredens zijn alleen gekoppeld op onze website. We gebruiken geen plug-ins voor sociale media, zoals de "Vind ik leuk" -functie van Facebook.

  • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten


veiligheid

We nemen alle redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie die van onze computer wordt verzonden naar onze website te beschermen en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging, vernietiging of vernietiging. Houd er echter rekening mee dat geen enkele internet verbinding 100% veilig of vrij van fouten is.
Wanneer u uw persoonlijke gegevens in elektronische vorm via onze website verzendt, worden uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL) naar onze servers verzonden. In het bijzonder kunnen e-mails die naar of van deze website worden verzonden mogelijk onveilig zijn en moet u extra voorzichtig zijn bij het beslissen welke informatie u ons per e-mail stuurt.


Inhoud van deze website en disclaimer

We doen ons best om u juiste en actuele informatie te verstrekken, maar we garanderen niet (expliciet of impliciet) de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, noch enige verplichting om deze regelmatig te updaten. Het gebruik van de informatie is op eigen risico. Een aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie wordt niet verondersteld. De hier getoonde inhoud is geen advies, in het bijzonder geen instructies voor de behandeling van patiënten, ze vervangen op enigerlei wijze het medische advies. Voordat u onze producten gebruikt, is het van essentieel belang dat u de informatie in de gebruiksaanwijzing opvolgt en uw arts raadpleegt.


Juridisch bij vermaningen

Als de inhoud of de presentatie van deze pagina's inbreuk maakt op de rechten van derden of wettelijke bepalingen, vragen we om onmiddellijke kennisgeving ZONDER enige kosten. Wij garanderen de onmiddellijke verwijdering van inhoud of passages waartegen bezwaar wordt gemaakt zonder tussenkomst van een advocaat van u. Als u echter slachtoffers veroorzaakt zonder vooraf contact met ons op te nemen, zullen we deze volledig weigeren. Indien nodig zullen we een tegenvordering indienen wegens schending van de bovenstaande bepalingen! Het volgende is van toepassing: Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact met ons, bedankt voor uw begrip.

 

Websites van derden

We linken af en toe naar websites van derden. Hoewel we deze derde partijen zorgvuldig kiezen, kunnen we geen aansprakelijkheid garanderen voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud en de gegevensbeveiliging van websites van derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing op gelinkte websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of de inhoud van andere websites. Cookies kunnen worden gebruikt op de pagina's die door ons zijn gelinkt, zonder dat we u vooraf op de hoogte kunnen stellen.

Alle informatie op onze website is met de grootste zorg gecontroleerd. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van onze websites altijd correct, volledig en actueel is.


Wijziging van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid waar nodig te wijzigen of aan te vullen. De herziene versie zal hier worden gepubliceerd. Het is dan van toepassing op het toekomstige gebruik van onze website. U dient het privacybeleid regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven. Een verandering in doel wanneer reeds opgeslagen gegevens worden gebruikt, is hier niet aan gekoppeld.


Welke rechten heb ik met betrekking tot privacy?

Elke betroffen persoon heeft het recht

    - om informatie te vragen over welke gegevens over u zijn opgeslagen.
    - dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, verwijderd, geblokkeerd of verzonden,
      zolang dit wettelijk is toegestaan. Als er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te
      bewaren waarvoor u om verwijdering verzoekt, zullen wij deze gegevens opschorten.
    - om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
    - om in geval van een klacht contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit.