Disclaimer

Velumount® is een product tegen snurken. De cliënt handelt naar eigen verantwoordelijkheid en is ervan op de hoogte dat Velumount® Nederland niet aansprakelijk kan worden gesteld tegen schades, tenzij grote nalatigheid, door Velumount® Nederland. Het Velumount® team brengt de nodige kennis over en bekwaamt u in het zelf aanbrengen van Velumount®. Het stelt geen diagnose en biedt geen behandeling aan.

De Velumount® beugel en methode is gepatenteerd.
De Velumount® is een medisch product, aangemeld bij en goedgekeurd door Swissmedic.