Hoe ontstaat snurken?

Snurken is een zeer veel voorkomend verschijnsel. Afhankelijk van de leeftijd snurkt ongeveer een derde tot de helft van de bevolking. Precieze aantallen zijn echter niet bekend.
Naar mate men ouder wordt, neemt ook het snurken toe en bij mannen begint het snurken aanzienlijk vroeger dan bij vrouwen, namelijk ongeveer vanaf dertig jaar. Vrouwen hebben meestal pas vanaf de menopauze een snurkprobleem. De vrouwelijke hormonen beschermen het slijmvliesweefsel namelijk tegen vroegtijdige verslapping.
Snurkgeluiden zijn altijd een teken dat de luchtdoorstroming in de neus of de keelholte gehinderd wordt. Door de vernauwing in de luchtwegen ontstaat er turbulentie in de circulerende lucht en waardoor de zachte delen gaan vibreren, meestal het zachte gehemelte en de huig, soms ook in de tongwortel en de keelholte. De Velumount®-methode werkt het best bij die mensen waarbij het zachte gehemelte, het Palatum, te groot is danwel verlapt. Dit is bij 70% van de snurkers het probleem.

Oorzaken van het snurken

Snurken kan puur door anatomische factoren worden veroorzaakt en dus ook bij jonge, slanke mensen voorkomen. Zo snurkt bijv. ca. 8% van de kinderen.
Anatomische factoren die de kans op snurken vergroten, zijn bijvoorbeeld:

Hier kunt u zich
aamelden!

 • een heel korte afstand tussen tong en de achterste keelwand 
 • een heel grote huig
 • een grote tong
 • vergrote keelamandelen/neusamandel
 • verkorte en naar achteren gelegen onderkaak/overbeet
 • te krappe stand van de tanden en vernauwingen in de neus.

 

Overige factoren zijn:

 • Hogere leeftijd, wanneer het lichaamsweefsel zijn stevigheid enigszins verliest.
 • Grote omvang van de hals
 • Overgewicht, wanneer overtollig vetweefsel de keel ter hoogte van de hals vernauwt.
 • Mannelijk geslacht
 • Alcohol
 • Sederende medicatie

Eenvoudig te beïnvloeden factoren zijn:

 • Alcoholconsumptie, na het drinken van alcohol, met name bier, snurkt men duidelijk meer.
 • Lichamelijke conditie, goed getrainde spieren ondersteunen een gezonde slaap, maar direct na een stevige training kan het snurken toenemen. Ook hier geldt: houd de gulden middenweg in het oog.
 • Zware maaltijden, met name ’s avonds, kunnen tot een onrustige slaap en tot snurken leiden.

Snurken is geen ziekte

Het gewone snurken (habituele ronchopathie) is geen ziekte. Het is echter wel een hinderlijk lawaai dat een geluidssterkte van wel 100 decibel kan bereiken, even luid als een vrachtwagen op de snelweg. Gescheiden slaapkamers thuis en op vakantie zijn dan vaak het gevolg.
De langdurige vibraties kunnen minieme beschadigingen van de zenuwstructuren in het zachte gehemelte veroorzaken. Als gevolg daarvan verzwakt de spier in de reflexboog, het velum, die verantwoordelijk is voor het openhouden van de keel/mondholte.
Jarenlang snurken kan daardoor tot slaapapneu, en vervolgens leiden tot een slaapapneu-syndroom, een ziekte die beslist serieus dient te worden genomen.

De Velumount® methode tegen het snurken

Met de Velumount®-anti-snurk beugel wordt het zachte gehemelte (het velum of palatum) gestabiliseerd en wordt de keelholte boven het zachte gehemelte mechanisch opengehouden. De Velumount®-methode verhindert daardoor het hinderlijke lawaai en voorkomt zo een mogelijke ademstilstand.
Voor meer info klik hier!

Obstructieve slaapapneu wordt veroorzaakt door herhaaldelijke afsluiting van de bovenste luchtwegen en het is de meest voorkomende vorm van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.
Het met een toenemende ouderdom verslappende weefsel zakt tijdens de slaap omlaag en sluit de luchtwegen voor korte tijd af. Korte ademhalingspauzes van minder dan 10 seconden en minder frequent dan 5 maal per uur komen bij veel personen voor en gelden nog niet als een afwijking. Als de partner in de slaapkamer dus onregelmatig snurken met korte ademhalingspauzes waarneemt, is dat nog geen afdoende bewijs voor een slaapapneu. Het is in zoverre echter wel een alarmsignaal, dat onschuldige ademhalingspauzes zich gedurende het ouder worden sluipend tot een manifeste slaapapneu kunnen ontwikkelen.
Juist voor degenen over wie familieleden berichten over ademhalingspauzes tijdens de slaap, maar die bij onderzoek in het slaaplaboratorium nog niet voldoen aan de criteria voor een kostbare CPAP-therapie, is de Velumount methode mogelijk een ideale, goedkope mogelijkheid om de ontwikkeling van een slaapapneu-syndroom te voorkomen.